یکشنبه , ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

حساب های بانکی کیمیا شبکه

  • بانک ملی ایران
  • بانک ملت
  • بانک سامان
  • Kasikorn Bank

لوگو بانک ملی

شماره حساب جاری سیبا: ۰۱۰۴۵۳۶۳۹۲۰۰۷
شماره کارت:۶۰۳۷۹۹۱۸۰۰۸۲۹۴۲۰
شناسه شبا : IR17 0170 0000 0010 4536 3920 07
نام صاحب حساب: سیدحمیدرضا سعادت یزدی

پرداخت از طریق: کلیه شعب بانک ملی ایران، دستگاههای خودپرداز (کارت به کارت) ، اینترنت بانک و سرویس کارت به کارت اینترنتی

بانک ملت

شماره حساب سپرده کوتاه مدت: ۳۴۱۲۸۹۰۷۰۰
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۷۷۳۴۵۶۷
شناسه شبا : IR62 0120 0200 0000 3412 8907 00
نام صاحب حساب: سیدحمیدرضا سعادت یزدی

پرداخت از طریق: کلیه شعب بانک ملت، دستگاههای خودپرداز (کارت به کارت) ، اینترنت بانک و سرویس کارت به کارت اینترنتی

Saman Bank

شماره حساب سپرده کوتاه مدت: ۸۰۲۸۸۸۱۰۳۹۴۱۱۱
شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۲۱۷۷۸۶۳۳
شناسه شبا : IR160560080288801039411001
نام صاحب حساب: سیدحمیدرضا سعادت یزدی

پرداخت از طریق: کلیه شعب بانک سامان، دستگاههای خودپرداز (کارت به کارت) ، اینترنت بانک و سرویس کارت به کارت اینترنتی

KBankLogo_new

Account Number (THB) : 789-2-14031-0
SWIFT ID: KASITHBK
Account Name: Hamidreza Saadat

با توجه به فراگیری سرویس های همراه بانک و اینترنت بانک و امنیت بالای این خدمات جهت نقل و انتقال پول، تصمیم گرفته شده استفاده از درگاه آنلاین پرداخت متوقف گردد.